हामी संगै छौ

 एक: हामी सँगै ग्राहक छौं 

ग्राहक Gokai कम्पनी भ्रमण

ग्राहक हाम्रो प्रदर्शनीको बुथको भ्रमण गर्छन्

दुई: हामी सँगै काम गर्दछौं

तीन: हामी सँगै खाना खायौं

चार: हामी सँगै यात्रा


पोष्ट समय: डिसेम्बर २ -20 -२०२०